BACK
| ARCHITECTS |
Ing. arch. Jan Bradáč
Ing. arch. Michal Bernart
Ing. arch. Igor Hobza
Word of architect
| ARCHITECTS |

| ARCHITECTS |

Na samém počátku práce, před navrhováním, jsme si položili několik otázek. Kdo bude novým obyvatelem obce? Jakou skupinu lidí záměr do území přiláká? Pro koho chceme nové domy navrhovat? Je to vůbec důležité? Město nebo vesnice? Veřejné a poloveřejné prostory a jejich podstata?
Neobvyklé téma, zadání a množství otázek nás vedlo k co nejpřímějším a nejjednodušším řešením, která budou variabilní ale v čase stálá.

Krásná lokalita v příjemně kopcovité krajině Konopišťska. Území určené k zástavbě je obklopeno zvlněnými liniemi polí, pastvin a rekreačních ploch, mezi kterými se klikatí malé vodoteče.
Největšími výhodami území jsou nesporně jeho členitost, rozmanitost, orientace ke světovým stranám, okolí a výhledy. Potenciálem záměru je nejen poskytnout příjemný domov novým obyvatelům, ale také oživit dění ve staré vsi, kde nyní dominuje golfový resort.

 

V území, rozčleněném na celkem pět etap výstavby, jsou navrženy rodinné a bytové domy, a velkorysá veřejná a poloveřejná prostranství a prostory, tvořící uliční rozšíření, niky a vnitrobloky. I plochy mezi jednotlivými objekty nabízejí sdílené intimnější prostory. V obvodových partiích jsou převážně domy rodinné, ve střední části budou navrženy zejména domy bytové. V zóně u návsi bude v první etapě výstavby provedeno 21 rodinných domů.

Ve vstupní části do území je navržena prostorná náves, která bude urbanistickým i sociálním pojítkem se starou zástavbou Tvoršovic. Jezero, hřiště, obchody, altán, to vše přispěje k propojení původního s novým.

Stavby jsou navrženy jako jednoduché, v objemu i detailu, v souladu s racionální vesnickou výstavbou i se zadáním investora, jehož záměrem je do území přilákat především aktivní lidi se zájmem o přírodu a sport. Architektura je racionální, skromná. Bohaté jsou zejména prostory mezi domy, veřejné i poloveřejné plochy.
Rodinné domy v zóně I. jsou navrženy jako variace na řadový dům, se třemi jednotkami rozmístěnými kolem společného vstupního prostoru, který tvoří přechod mezi veřejným a soukromým světem. Společný vstupní prostor má buď formu polouzavřeného dvorku nebo intimní pobytové ulice. V zadní části pozemku má každý dům soukromou terasu s výhledem do zahrady a krajiny.
Parkování je řešeno na pozemcích jednotlivých rodinných domů formou otevřených nebo krytých stání.

Dispozičně jsou jednotky variabilní a potenciálně mohou sloužit rodinám s dětmi, aktivním penzistům, i svobodným golfistům, kteří s přáteli přijedou na víkendový turnaj.

Any information published on this site is non-binding marketing information of a general nature which can not be construed as an offer to conclude a contract or can not be invoked.

GDPR | Created by ADCstudio.cz & iREJ.cz