ZPĚT
| ARCHITEKTI |
Ing. arch. Jan Bradáč
Ing. arch. Michal Bernart
Ing. arch. Igor Hobza
Slovo architekta
| ARCHITEKTI |

| ARCHITEKTI |

Na samém počátku práce, před navrhováním, jsme si položili několik otázek. Kdo bude novým obyvatelem obce? Jakou skupinu lidí záměr do území přiláká? Pro koho chceme nové domy navrhovat? Je to vůbec důležité? Město nebo vesnice? Veřejné a poloveřejné prostory a jejich podstata?
Neobvyklé téma, zadání a množství otázek nás vedlo k co nejpřímějším a nejjednodušším řešením, která budou variabilní, ale v čase stálá.

Krásná lokalita v příjemně kopcovité krajině Konopišťska. Území určené k zástavbě je obklopeno zvlněnými liniemi polí, pastvin a rekreačních ploch, mezi kterými se klikatí malé vodoteče.
Největšími výhodami území jsou nesporně jeho členitost, rozmanitost, orientace ke světovým stranám, okolí a výhledy. Potenciálem záměru je nejen poskytnout příjemný domov novým obyvatelům, ale také oživit dění ve staré vsi, kde nyní dominuje golfový resort.

V území, rozčleněném na celkem pět etap výstavby, jsou navrženy rodinné a bytové domy, a velkorysá veřejná a poloveřejná prostranství a prostory, tvořící uliční rozšíření, niky a vnitrobloky. I plochy mezi jednotlivými objekty nabízejí sdílené intimnější prostory. V obvodových partiích jsou převážně domy rodinné, ve střední části budou navrženy zejména domy bytové.

Výstavba druhé fáze, kterou zahrnuje 25 rodinných domů, následuje a rozvíjí urbánní principy, které byly úspěšně aplikovány na fázi předchozí. Ta byla již stavebně realizována a všechny domy mají své spokojené obyvatele.

Domy svou urbánní strukturou a prostorovou kompozicí společně utvářejí charakteristické meziprostory, tak typické pro vesnické prostředí. Architektura samotná podporuje budování sousedských vztahů a mezilidského soužití. Zároveň jasně definuje místa zcela soukromá, kde obyvatelé naleznou prostory, která patří jenom jim samotným. Výsledkem je kompaktní část rurální zástavby s rozmanitou škálou veřejných či poloveřejných prostor.

Objekty samotné si zachovávají svůj racionální přesto charakteristický výraz. K rozmanitosti bydlení, jak estetického, tak prostorového, přispívá vícero typů jednotlivých domů. Menší či větší domy, s klasickou omítkou nebo keramickým páskem mají za úkol přilákal různorodější skupiny obyvatel a tím vytvořil rovnováhu věkových a sociálních vrstev, což je jeden z předpokladů dobře fungujícího sousedství.

Veškeré informace jakkoliv publikované na těchto stránkách jsou nezávazné marketingové informace obecné povahy, které nelze vykládat jako nabídku na uzavření smlouvy ani se jich nelze dovolávat.

Zásady ochrany osobních údajů | Created by ADCstudio.cz & iREJ.cz